U Prvom dijelu izvještaja pod naslovom “SDA protivpravno blokira primjenu rezultata izbora u BiH održanih 2018. godine” navodi se da je cilj SDA da se srpska koalicija koja je pobijedila na izborima drži podalje od ministarstava i institucija na nivou BiH, čime se negira volja izbornog tijela u Republici Srpskoj.
“Blokada SDA, kojom se odbacuje volja glasača u BiH, mora biti prekinuta, naročito zato što podriva nastojanja BiH u sferi evropskih integracija i ekonomske reforme”, dodaje se u Prvom dijelu Izvještaja.
U tekstu se naglašava da blokada novog Savjeta ministara otvoreno prenebregava volju izbornog tijela i sprečava njenu primjenu, a to je rezultiralo time da na ministarskim mjestima ostanu ministri u tehničkom mandatu bez izbornog demokratskog legitimiteta.
U tekstu se podsjeća da više od šest mjeseci nakon izbora BiH još nema novog Savjet ministara zbog političke blokade od strane SDA, na čelu sa Šefikom DŽaferovićem, bošnjačkim članom Predsjedništva BiH.
“Izvršena je podjela ministarstava i dogovoreno je da predsjedavajući Savjeta ministara bude iz redova SNSD-a – srpske stranke koja je osvojila najveći broj glasova na izborima 2018. godine. Međutim, SDA sprečava formiranje Savjeta ministara postavljanjem nerealnih zahtjeva, a cilj je da spriječi da srpske stranke koje su pobijedile na izborima preuzmu pozicije na nivou BiH”, ističe se u tekstu i konstatuje da je to krajnje antidemokratski pokušaj da se prenebregne volja izbornog tijela u Republici Srpskoj.
U Prvom dijelu Izvještaja ističe se i da je jedan od razloga zbog kojeg SDA ne želi da koalicija na čelu sa SNSD-om zauzme pozicije na nivou BiH vjerovatno i nastojanje da se izbjegne istraga njenih destabilizujućih i nezakonitih aktivnosti.
“Predsjedavajući Predsjedništva BiH Milorad Dodik nedavno je pozvao da se istraži da li stranačka /SDA/ obavještajna služba i komisija za bezbjednost popisuju vojno sposobne Bošnjake i da li postoji nezakonit plan proizvodnje oružja i municije u fabrikama pod kontrolom SDA… Dodik je, takođe, rekao da postoje informacije da su neke fabrike oružja i municije, pod kontrolom SDA, nezakonito povećale proizvodnju. Treba se prisjetiti da je u aprilu 2018. godine, Bakir Izetbegović, bošnjački član Predsjedništva BiH i lider SDA, rekao da ‘Bošnjaci nikada više ne smiju biti slabi’, kada se hvalio teškim naoružanjem koje Bošnjaci proizvode”, podsjeća se u Prvom dijelu Izvještaja.
U tekstu se navodi da SDA kao preduslov za formiranje Savjeta ministara postavlja i nerazuman zahtjev da Srbi podrže članstvo u NATO savezu, te insistira da novi predsjedavajući Savjeta ministara podrži članstvo BiH u toj alijansi.
“SDA zahtijeva da se podrži usvajanje predloženog Godišnjeg nacionalnog programa, što predstavlja korak kojim bi se aktivirao Akcioni plan za članstvo BiH u Alijansi /MAP/. Zakonski rok za imenovanje Savjeta ministara je istekao, ali, ignorišući ovu zakonsku obavezu, DŽaferović insistira na tome da zahtjev SDA bude ispunjen prije imenovanja Savjeta ministara”, ističe se u tekstu.
U Prvom dijelu Izvještaja naglašava se da ova talačka strategija SDA neće uspjeti, te da se sve vodeće stranke u Republici Srpskoj protive pristupanju BiH NATO-u, a Narodna skupština Republike Srpske jasno je zacrtala politiku Republike Srpske 2017. godine usvajanjem rezolucije o vojnoj neutralnosti. S toga predstavnici Republike Srpske na nivou BiH neće ići protiv ove jasne politike.
U Izvještaju se ukazuje da je neophodno da SDA prestane sa ovom blokadom tako da Savjet ministara bude formiran i da BiH krene naprijed.
“Blokada novog Savjeta ministara zaustavila je napredak BiH na putu ka članstvu u EU. Ministri u tehničkom mandatu nemaju legitimitet i zakonodavnu podršku za donošenje i sprovođenje reformi nužnih za evropske integracije”, naglašava se tekstu i ukazuje da je blokada formiranja Savjeta ministara dovela do toga da BiH bude suspendovana iz Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope zato što BiH nije imenovala nove delegate u roku od šest mjeseci od izbora.
U Izvještaju se navodi da blokada, takođe, podriva ekonomski rast i nastojanja da se odgovori na migrantsku krizu, a rezultirala je i apsurdnim i neustavnim situacijama.
“Pet ministara iz prethodnog izbornog ciklusa, koji sada rade u tehničkom mandatu, već su položili zakletvu kao članovi novih parlamenata. Predsjedavajući Savjeta ministara u tehničkom mandatu je istovremeno i potpredsjednik Predstavničkog doma BiH. Time je narušeno načelo podjele vlasti kao temeljni princip vladavine prava koju nalaže član 2. Ustava BiH”, ističe se u Prvom dijelu Izvještaja.
U Izvještaju se naglašava da Republika Srpska nije usamljena u isticanju potrebe da se ova blokada ukine i podsjeća da se Dragan Čović, predsjednik najveće hrvatske stranke, pridružio Miloradu Dodiku, srpskom članu Predsjedništva BiH, u pozivu bošnjačkim predstavnicima da se formira novi Savjet ministara, kritikujući “očiglednu taktiku bošnjačkih političara da osiguraju da se ništa ne desi u vezi sa formiranjem vlasti na državnom nivou”.
Vlada Republike Srpske usvojila je 21. Izvještaj Savjetu bezbjednosti UN, koji je, u ime Republike Srpske, kao potpisnice svih aneksa koji čine Dejtonski sporazum, predsjednik Vlade Republike Srpske uputio generalnom sekretaru UN i zemljama članicama Savjeta bezbjednosti.

U Izvještaju za period od novembra 2018. do aprila ove godine, Vlada Republike Srpske izražava svoja viđenja o ključnim pitanjima i problemima sa kojima se suočava BiH, a s ciljem razjašnjavanja svojih stanovišta članovima Savjeta bezbjednosti i međunarodne zajednice.