Precizirani su detalji investicija i razvojnih projekata – od infrastrukture, pa do socijalne zaštite i veterinarske službe. Potpisano je i nekoliko odluka i sporazuma o koordinisanim, zajedničkim aktivnostima srpskih resora dvije vlade.

Dugogodišnja intenzivna saradnja ministarstava rada i boračko-invalidske zaštite Srpske i Srbije odlična je, istakli su resorni ministri, dodavši da se u oblasti socijalne zaštite svakodnevno sarađuje.

Kao veoma bitno ocijenjeno je zajedničko obilježavanje značajnih istorijskih datuma Srbije i Republike Srpske.

Resorni ministar Srpske  Duško Milunović zahvalio je Vladi Srbije za finansijsku pomoć od 1,5 miliona evra za razvoj preduzetništva licima mlađim od 30 godina.

Na bilateralnim sastancima ministara sobraćaja i građevinarstva razgovarano je o sljedećim koracima kada je riječ o kapitalnom projektu izgradnje auto-puta na dionici Rača – Bijeljina koji je od vitalnog interesa za Srpsku.

Posebna pažnja posvećena je i izgradnji aerodroma u Trebinju.

U oblasti zaštite životne sredine poseban akcenat stavljen je na rješavanje pitanja plutajućeg otpada gdje je potrebno uključiti i Crnu Goru.

Potpisivanjem Sporazuma o saradnji veterinarskih komora Srpske i Srbije formalizovana je dosadašnja dobra saradnja, a njegove koristi su međusobno priznanje stručnih skupova i bodovanja prilikom izdavanja licenci.

Ministarke uprave i lokalne samouprave Senka Јujić i Marija Obradović potpisale su odluku o formiranju zajedničke radne grupe koja će koordinisati aktivnostima u realizaciji ciljeva Memoranduma o saradnji potpisanog prije dvije godine.

Niz aktivnosti iz oblasti poljoprivrede, turizma i pravde dogovoren je i na ostalim bilateralnim sastancima.

POSTAVI ODGOVOR

Komentar
Ime