Šef Misije ambasador Bruce G. Berton je, predstavljajući novinarima zaključke radionice, kazao da predstavnici medija trebaju izabrati ono o čemu će izvještavati, pazeći da zbog senzacionalizma ne postignu ono što ne žele.

“Slučaj kuće u Tešnju iz koje je izbačeno staro oružje i navođenje da je sve to pronađeno u blizini džamije, ova potpuno nerelevantna informacije te isticanje Novog Pazara kao čvorišta radikalizacije su primjeri koji su dati na jednom od panela radionice, muslimani i islam su prikazani kao direktna sigurnosna prijetnja”, istakao je Berton.

Poručio je da mediji imaju ključnu ulogu u zapaljivanju međuetničkih i političkih tenzija.

Naveo je da mediji ne smiju kvalificirati svaki incident kao terorizam te koristiti terminologiju koja ima ozbiljne konotacije.

Naglasio je da novinari moraju biti vođeni etičkim standardima te da ne smiju biti vršeni pritisci na njih. Kazao je da je tokom radionice istaknuto da vlasnici medija traže od uposlenika da koriste senzacinalnističke naslove da bi privukli pažnju čitalaca i gledalaca.

“Snažan glas koji mediji imaju može prouzrokovati veliku društvenu štetu”, potcrtao je Berton te dodao da su preciznost i jasnost jezika ključni za objašnjavanje ozbiljnosti situacije, a da se publika ne navede na pogrešne zaključke kroz senzacionalizam i pogrešne prosudbe.

Također, učesnici radionice bavili su se i utjecajem društvenih medija na radikalizaciju.

“Terorizam nije nova pojava, ali jeste tehnologija koja omogućava vijestima o takvim napadima da dođu za par minuta do svih ljudi na svijetu i da se regrutacija radi sa daljine”, rekao je Berton.

Dodao je da su terorističke grupe svjesne snage i moći te tehnologije.

“Njihove poruke nisu samo ideološke, oni koriste i poruke racionalnog izbora navodeći da su stvari bolje kod njih i da ćete se vi dobro uklopiti”, kazao je Berton te dodao da su mladi, koji provode najviše vremena na internetu, najviše podložni ovom problemu.

Poručio je i da se mora voditi računa o ljudima koji su povrijeđeni zbog terorizma te otkrivati humanost onih koji su pomogli žrtvama.

Radionica ”Mediji i terorizam” okupila je više od 100 novinari i medijskih profesionalaca iz BiH i inozemstva koji su razgovarali o najnovijim trendovima, izazovima i standardima u oblasti izvještavanja o terorizmu i nasilnom ekstremizmu putem interneta, štampanih i elektronskih medija.