Reakciju prenosimo u cjelosti:

“Kao odgovor na najavu inicijative SDA o imenu Republike Srpske, Misija OSCE-a u BiH naglašava da Daytonski mirovni sporazum i Ustav BiH jasno prepoznaju dva entiteta, Federaciju Bosne i Hercegovine i Republiku Srpsku. Misija OSCE-a u BiH poziva rukovodstvo SDA i sve stranke da pronađu konstruktivne načine za unapređenje dijaloga, razumijevanja i povjerenja među konsitutivnim narodima.

Zaista, kao što je naglasio Visoki predstavnik, inicijativa SDA je naročito nepoželjna u jeku formiranja vlasti i hitne potrebe da se riješi nekoliko politički osjetljivih pitanja. Ova inicijativa predstavlja odvraćanje pažnje od bavljenja stvarnim potrebama građana i njome se ne čini ništa na rješavanju pitanja koja SDA legitimno postavlja u vezi sa pozicijom povratnika u Republiku Srpsku, kao što je bosanski jezik.

Građanima ove zemlje je potrebno da politički lideri rade na ostvarenju bolje budućnosti putem dijaloga, međusobnog razumijevanja i kompromisa, a ne da koriste zapaljivu retoriku i maksimalističke pozicije, koje samo vode ka krizi”, kazao je Berton.