Foto: N1

Treći je kineski grad Šenjang sa indeksom zagađenja 195, a na četvrom mestu Sarajevo sa 189. Skoplje je na osmom mestu sa indeksom kvaliteta vazduha 173.

Najzagađeniji vazduh je na Novom Beogadu (indeks kvaliteta vazduha je u 9 sati bio 225), na Starom gradu (224) i na Mostaru 184, dok je na Vračru indeks kvaliteta vazduha bio zadovoljavajući – 11.

Zagađenje
Izvor: Airvisual

Prema skali indeksa kvaliteta vazduha (AQI) dobrim se smatra vrednost od 0 do 50, umereno dobrim od 51 do 100 (ne preporučuje se dužiu boravak na otvorenim deci, starijim ljudima i hroničnim bolesnicima. Indeks od 100 do 150 smatra se nezdravim za za iosetljivu populaciju (deca, stariji, heronični bolesnici).

Vazduh sa AQI indeksom od 151 do 200 smatra nezdravim. Osobe sa srčanim i plućnim obolenjima, stariji i deca trebalo bi da izbegavaju boravak na otvorenom i produženu fizičku i aktivnost. Vazduh sa indeksom od 201 do 300 ocenjuje se kao vrlo nezdrav.