Predsjednik Imperatorskog pravoslavnog palestinskog društva Banjaluka sveštenik Miladin Mitrović, koji je organizator postavljanja bilborda, rekao je da je ovaj događaj uvod u velike svečanosti koje će biti održane u Banjaluci povodom osveštanja temelja srpsko-ruskog hrama, posvećenog upravo u spomen svete porodice Romanov.

On je istakao je da je ujedno cilj ovog projekta i podizanje svijesti građana Republike Srpske o važnosti uloge koju je porodica Romanov odigrala u istoriji srpskog naroda, posebno tokom Prvog svjetskog rata.

“Na ovaj način fotografije sa likom cara Nikolaja, carice Aleksandre i njihovo petoro djece, istovremeno će da proširi njihov kult kao svetitelja i novomučenika kod vjernika naše Crkve”, rekao je sveštenik Miladin Mitrović.

On je podsjetio da će, povodom osveštanja temelja, 17. septembra Banjaluku posjetiti ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i velikodostojnici Ruske pravoslavne crkve.

Prema njegovim riječima, hram će biti dio rusko–srpskog kulturnog centra, koji će se prostirati na oko 6.500 metara kvadratnih, a osim crkve, biće izgrađeni i drugi objekti u kojima će biti promovisana ruska kultura.

Sveštenik Miladin Mitrović je dodao da je ideja o izgradnji rusko-srpskog hrama u Banjaluci stara 100 godina.

On je najavio da će Imperatsorsko pravoslavno palestinsko društvo nastaviti sa aktivnostima promocije ovog značajnog događaja, jer mu je cilj da propagira duhovne vrijednosti pravoslavlja i pravoslavnih slovenskih naroda kroz različite aktivnosti.

“Društvo je osnovao ruski imerator Aleksandar Treći s ciljm održavanja duhovnih, istorijskih i kulturnih veza sa Palestinom odnosno Svetom zemljom. Danas je glavni zadatak Društva da štiti interese Pravoslavne crkve, njenih vjernika, bez obzira gdje se oni nalazili, a posebno tamo gdje je ugrožen njihov položaj”, pojasnio je on.