Foto: RTRS

Zaključci se odnose i na izbor domaćih sudija sudija u Ustavnom sudu BiH i stupanja tog zakona na snagu.

Banjac smatra da je u zajedničkim institucijama BiH veoma bitno srpsko jedinstvo koje se mora demonstrirati jer se samo tako može pokazati međunarodnoj zajednici i bošnjačkim političarima da je Srpska opredijeljena da štiti okvirni Dejtonski sporazum i svoje interese.

“Interes Republike Srpske jeste da se ne uknjižava imovina koja po Dejtonu pripada entitetima. Trebali smo jedinstvenim stavom svih predstavnika u zajedničkim institucijama BiH pokazati da smo spremni da idemo do kraja i da nećemo nikada dozvoliti urušavanje nadležnosti integriteta i teritorije Republike Srpske”, izjavio je Banjac Srni.

Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH prihvatio je da se po hitnom postupku izjasni o Prijedlogu zakona o prestanku mandata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća u sadašnjem sastavu, a koji je predložio poslanik SDS-a Dragan Mektić.

Hitna procedura usvojena je sa 23 glasa za, 14 protiv i jednim uzdržanim, odnosno uz dovoljnu opštu i entitetsku većinu. Hitnost su iz Republike Srpske podržali SDS, PDP i Adil Osmanović.

Narodna skupština Republike Srpske ranije je donijela zaključak kojim su predstavnici Republike Srpske obavezani da obustave donošenje bilo kakvih odluka u organima BiH do usvajanja zakona o prestanku mandata stranih sudija i izboru domaćih sudija sudija u Ustavnom sudu BiH i njegovog stupanja na snagu.