Foto: Google Maps

“Taj protokol je upućen prije nego što je razmotren na sjednici Komisije za granicu BiH. On je bio kao prijedlog u materijalima za sjednicu koju smo održali 9. septembra, ali nije razmatran. Taj dokument je prije sjednice dostavljen Komisiji za granicu Srbije, odnosno prije nego što je razmatran na sjednici Komisije za granicu BiH”, izjavio je Bajić upitan da prokomentariše saznanja Srne da su članovi ove komisije Željko Obradović i Edin Kučuković uputili Srbiji protokol o okvirnim kriterijumima za granicu između BiH i Srbija.

On je istakao da su članovi Komisije za granicu BiH iz Republike Srpske stavili primjedbu na taj dokument.

“To je mimo prakse, ne možemo tako da radimo i da se šalju dokumenti koji nisu usaglašeni. Mi ne stojimo iza tog dokumenta koji je upućen Komisiji za granicu Srbije jer nije usaglašen na sjednici Komisije za granicu BiH i to nije njen stav. To je jednostran potez”, naglasio je Bajić.

On je rekao da je protokol upućen u vrijeme kada je obavljano redovno rotiranje između predsjedavajućeg Komisije za granicu BiH Željka Obradovića i njegovog zamjenika Edina Kučukovića, ali da ne zna da li je taj dokument uputio Obradović ili Kučuković.

Bajić je istakao da je već duže vrijeme dogovaran sastanak Komisije za granicu BiH i Komisije za granicu Srbije.

“Predsjedavajući Komisije za granicu BiH i njegova dva zamjenika trebali su da pripreme usaglašeni dokument i da o tome bude obaviještena Srbija. S obzirom na to da se to nije dogodilo, protokol nije ni trebalo da bude upućen, niti smo saglasni sa dokumentom koji je poslat u Srbiju”, naveo je Bajić.

Prema njegovim riječima, na sljedećoj sjednici Komisije za granicu BiH biće razmatran zapisnik sa prethodne sjednice i tražiće da bude upućen novi dokument u Srbiju ukoliko u međuvremenu ne dođe do sastanka sa Komisijom za granicu Srbije.

Prema saznanjima Srne, protokolom koji su u Srbiju uputili Obradović i Kučuković predviđeno je da granična linija između BiH i Srbije bude utvrđena na osnovu granice koja je postojala u vrijeme izlaska BiH iz Jugoslavije, odnosno prije rata, a ne na fonu ranijih dogovora dvije strane.

Ranije je dogovarano da granica bude utvrđena na osnovu kriterijuma koji važe svuda gdje su bili ratni sukobi i koje bi, kako predlaže Srbija, trebalo primijeniti u četiri sporne tačke – hidroelektrana “Zvornik” i “Bajina bašta”, te 10 kilometara pruge Beograd – Bar koja prolazi kroz BiH i opštine Priboj i Rudo.