Prema testamentarnoj volji Ive Andrića, Zadužbina Ive Andrića 1976. godine ustanovila je Andrićevu nagradu za najbolju pripovijetku, ciklus, odnosno zbirku pripovjedaka objavljene na srpskom jeziku između 1. januara i 31. decembra prethodne godine.