Foto: Vijesti.ba

– “Sloboda medija ne bi trebala biti važna samo na današnji dan, u funkcionalnom demokratskom društvu trebala bi biti prioritet svakog dana. Zaštita prava novinara kako bi mogli obavljati svoj posao je investicija u buduće društvo u kakvom bismo željeli živjeti. Svako od nas je odgovoran za to. Mi ovaj zadatak veoma ozbiljno shvatamo“, rekao je američki ambasador i dodao:

– “Novinari u BiH se suočavaju sa brojnim izazovima, uključujući razne oblike političkog i ekonomskog rizika i fizičke napade. Sa ovim se ne možemo pomiriti i mi smo u stalnom kontaktu sa vlastima širom Bosne i Hercegovine kako bismo stvroili sigurnu i bezbjednu sredinu u kojoj bi mediji mogli obavljati svoj posao. Američka ambasada će nastaviti da predano pomaže nezavisnim profesionalnim novinarima i medijskom kućama kako bi obavljali svoju važnu ulogu u nadziranju rada vlasti i informisanja građana.