– Ruska Federacija nema nikakve veze sa usvojenim dokumentom koji je odobren uz potpuno ignorisanje članstva Rusije u Upravnom odboru PIK-a. Naše detaljne procjene nečuvene situacije biće date naknadno – navodi se u saopštenju.

Upravni odbor Savjeta za provođenje mira konstatovao je političku krizu bez presedana koja prijeti stabilnosti i prosperitetu BiH i balkanske regije, te pozvao čelnike i institucije na svim nivoima vlasti da potvrde opredijeljenost za suverenu i funkcionalnu BiH.

U saopštenju poslije dvodnevnog sastanka političkih direktora je navedeno da “politički akteri moraju učestvovati u dobroj vjeri na svim nivoima vlasti i izbjegavati zloupotrebu struktura u okviru podjele vlasti, te okončati korištenje retorike i postupaka koji dijele građane BiH”.