Ovaj princip, karakterističan za epohu Hladnog rata koja je odavno prošla, nespojiv je sa osnovama suvereniteta i nezavisnosti spoljne politike zemlje, ističe se u komentaru Ambasade Rusije u BiH povodom pristupa Vašingtona i Brisela Balkanu.

– Uvjereni smo da BiH ima pravo, nakon postizanja konsenzusa među svim narodima koji je naseljavaju, na slobodnu interakciju sa svim državama, grupama država, političkim i ekonomskim blokovima sa kojima takvu interakciju smatra potrebnom – jedino na taj način, a ne po nalogu evropskih ili prekookeanskih “mentora” – ističu iz ovog diplomatskog predstavništva.

Iz ruske Ambasade ističu da je BiH nesumnjivo dio evropske civilizacije, ali i da bi bilo pogrešno ograničiti se na to.

– Ne smijemo zaboraviti njenu bogatu istoriju – to su i slovenski korijeni i viševjekovni orijentalni uticaj. Sve to ovu zemlju čini posebnom i jedinstvenom, upravo u tom spoju kulturnih, vjerskih, društvenih tokova je njena ljepota – poručeno je iz Ambasade Rusije.

Iz Ambasade Rusije ističu da sumnju izazivaju nametanja demokratije u drugim zemljama što je metoda rješavanja “egzistencijalnog problema” zapadnog svijeta, prvenstveno SAD kao njegovog ideološkog inspiratora.

– Odavno je očito da sankcije, koje su u pitanju, Vašington i Brisel koriste kao sredstvo vaspitanja političara, a ponekad i čitavih država koji se njima ne sviđaju. Međutim, ovaj instrument ne doprinosi jačanju stabilnosti ni u pojedinačnim državama, niti u svijetu u cjelini – ocijenjuju u ruskoj Ambasadi.

Ponovo je naglašeno da je Rusija zainteresovana za dobrobit i prosperitet BiH, bezbjednost i visok životni standard njenih građana, otvorenost i nepristrasnost u saradnji sa drugim zemljama.

– Vjerujemo da se to može postići samo ukoliko se sva vlast prebaci u ruke samih Bosanaca i Hercegovaca i eliminiše neopravdano pretjerani međunarodni faktor. Odgovorno i pošteno ponašanje međunarodne zajednice predstavljene u Sarajevu, takođe, bi bilo od velike pomoći – konstatuju iz Ambasade Rusije u BiH.