Saopštenje prenosimo u cijelosti:

U zadnje vrijeme bilježimo porast broja izjava o perspektivama za implementaciju mirovne operacije EU Altea. Štaviše, ove izjave su očigledno spekulativne. Paralelno se nameće ideja da u slučaju hipotetičkog izostanka produžetka misije nakon predstojećeg u novembru ove godine razmatranja ovog pitanja u Savjetu bezbjednosti UN-a, prisustvo NATO kontingenta u BiH potrebno je hitno pojačati.

Polazimo od toga da, kako proizlazi iz posljednjeg izvještaja snaga EU Savjetu bezbjednosti UN-a, bezbjednosna situacija u BiH je i dalje mirna i stabilna.

U tom smislu, obrazloženja o potrebi proširenja vojnog osoblja u EUFOR-u, uključujući i na račun vojnika Bundeswehra, su neutemeljena, a pogotovo neprihvatljivim smatramo pozivanja na uticaj događaja u Ukrajini na situaciju u BiH.

Rastuća propagandna galama oko Altee nije slučajna. Izgleda da pojedine zapadne države, prije svega SAD i Velika Britanija, pripremaju teren za puzeću “NATOizaciju” BiH.

To se nikako ne radi u interesu jačanja unutrašnje bezbjednosti u BiH, koja, kako sami zapadnjaci napominju, nije ugrožena, već radi geopolitičke dominacije, težnje da po svaku cijenu održi svoju hegemoniju.

U tom smislu, ne isključujemo provokacije kojima će se dokazati “slabost” EUFOR-a i potreba njihove zamjene okupatorskim trupama NATO-a.

Pozivamo zvaničnike u BiH da se ne uvuku u vještački nametnutu igru označenim kartama, da bez spoljnog diktata započnu sadržajan dijalog o aktuelnim unutarpolitičkim problemima.

Što se tiče Rusije, ona dosljedno polazi od svojih obaveza kao garanta Mirovnog sporazuma u BiH.