Projekat se realizuje na inicijativu Grada Banjaluka, kao jedna od aktivnosti Foruma za bezbjednost, a u saradnji sa Administrativnom službom Grada sa kojom je u toku definisanje konačnih lokacija za instalaciju kamera i dinamike instalacije opreme, rečeno je Srni u MUP-u Srpske.

Sistem video-nadzora je namijenjen za nadzor javnih površina, trgova, parkova, objekata, mostova, ulica, raskrsnica, parkinga, sportskih objekata.

Cilj uspostavljanja sistema je prije svega preventivna zaštita građana i njihove imovine, ali i borba protiv protiv kriminala, terorizma i svih drugih oblika narušavanja bezbjednosti, javnog reda i mira.

Primjenom savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija i rješenja uspostavlja se koncept “Siguran grad” koji je u zemljama Evrope i svijeta odavno uspostavljen.

Prilikom podešavanja kamera vodi se računa o odredbama Zakona o zaštiti ličnih podataka prema kojima je MUP dužan da zaštiti privatnost građana, a to znači da se snimaju samo javne površine, zašta ima zakonska ovlaštenja.

Kamere se usmjeravaju tako da ne snimaju privatni prostor građana, kao na primjer dvorište, a ako to nije moguće onda se taj dio na snimku zasijenči.

Sistemi video-nadzora namijenjeni su zaštiti građana i njihove imovine i jedna su od tehničkih mjera koja bezbjednost dižu na viši nivo. Primjer su i upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u preventivnom djelovanju policije, ali i kao sredstvo za brže i efikasnije otkrivanje počinioca krivičnih djela, prekrašaja u saobraćaju ili narušavanja javnog reda i mira.

Sisteme video-nadzora koriste sve policije u Evropi i svijetu, odnosno koriste savremena IKT rješenja poznata pod nazivom “Sigurni grad” /Safe City/.

Video-nadzor itekako služi u prave svrhe jer, između ostalog, kamere očitivaju registarske oznake vozila, a ti se podaci upoređuju sa bazama podataka MUP-a Srpske i na osnovu dobijenih rezulatata omogućeno je sankcionisanje počinilaca saobraćajnih prekrašaja koji su prekršaj počinili sa vozilom koje ima inostrane registarske oznake, otkrivanje vozila sa ukradenim registarskim tablicama, sankcionisanje vozača koja voze neregistrovana vozila…

Takođe, snimci sa kamera služe za brže otkrivanje počinioca krivičnog djela, a najsvježiji primjer je nedavno u opštini Jezero kada je pomoću snimaka sa kamera otkriven počinilac krađe, ističu u MUP-u Srpske.

Ono što je najvažnije svi snimci se čuvaju u MUP-u i samo službenici ovog ministarstva imaju pravo pregleda snimaka on lajn i of lajn, kao i izuzimanje snimaka.

Prava pristupa sistemu su definisana dokumentom “Politika video-nadzora” i tačno je definisan način otvaranja korisničkih naloga za pristup sistemu, nivoi pristupa i administriranje sistema, rečeno je Srni u MUP-u Srpske.