Foto: SRNA

Odjeljenje za istoriju Andrićevog instituta predstavilo je knjigu “Grad Niš tokom leta 1915. godine”. Riječ je o tezi odbranjenoj na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Lozani autora Teodora Živanovića, a s ciljem dobijanja zvanja doktora medicinskih nauka.

“Knjiga je štampana u štampariji u Lozani 1916. godine i od tada joj se gubi svaki trag, a sada se opet može pronaći u Andrićevom institutu. Reč je o knjizi koja se na mikro planu bavi tadašnjim istorijskim prilikama”, istakao je Želidrag Nikčević.

Rukovodilac Odjeljenja za srpski jezik Andrićevog instituta Miloš Kovačević, istakao je da sva izdanja ovog odjeljenja teže tome da budu značajna u oblasti lingvistike, kao i da se jezik na naučnim skupovima koji se održavaju u Andrićevom institutu sagledava sa svih aspekata.

“Prva među knjigama koje je objavilo ovo odjeljenje jeste zbornik radova ‘Srpski jezik i ćirilica danas’ koja se bavi jezikom i pismom kao vododelnicama nacionalnog identiteta, dok je drugi zbornik sa naučnog skupa čija se tema sama nametnula – ‘Ivo Andrić i srpski jezik’, u stvari dio šire teme kojom se ovo odjeljenje bavi, a u pitanju je značaj srpskog jezika za očuvanje srpskog kulturnog identiteta”, istakao je Kovačević.

On je dodao da je sljedeći zbornik sa naučnog skupa posvećen dobitniku “Velike nagrade Ivo Andrić”, a ovakvi skupovi će postati tradicionalni.

Foto: SRNA

Prema njegovim riječima, riječ je o zborniku radova sa naučnog skupa “Jezik, književnost, muzika: Poezija i muzika Bore Đorđevića”, prenosi portal “Iskra”.

On je naveo da je posljednje u nizu izdanja Odjeljenja za srpski jezik i njegova knjiga “Borba za ćirilicu i srpski jezik” koja analizira stanje jezika i pisma i nudi određene odgovore koji se tiču problema na koje nailazi srpski jezik danas.

Aleksandra Vraneš, profesor Filološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i rukovodilac Odjeljenja za književnost Andrićevog instituta, rekla je da je ono što ovu godinu povezuje sa ostalim objavljivanje časopisa LIK koji je lice savremenih teoretskih, istorijskih i primenjenih istraživanja o literaturi, jeziku i kulturi.

“Pored održavanja naučnih konferencija koje ovo odeljenje organizuje četiri puta godišnje, redovno objavljujemo i zbornike rezimea, a nakon njih i zbornike radova. Neki od zbornika su ‘Filip Višnjić – pesnik i besednik’ i ‘Srpske pesnikinje’. U okviru biblioteke ‘Posebna izdanja’, štampana je knjiga Valentine Pitulić ‘Sazdade se bela crkva’ o srpskom narodnom stvaralaštvu Kosova i Metohije. Što se tiče edicije ‘Kulture u susretu’, štampali smo knjige ‘Društvo spektakla’ Gi Debora i ‘Na liniji’ Žozefa Pontisa”, istakla je Vranešova.

Na kraju predstavljanja ovih izdanja, predstavnici Andrićevog instituta rekli su da se nadaju da će sve ono što sa svojim izdanjima čini Andrićev institut uticati na književnosti, jezik i istoriju srpskog, pa i ostalih naroda čiji su predstavnici bili ili će biti dio naučnih skupova, ili barem gosti, Andrićevog instituta.

POSTAVI ODGOVOR

Komentar
Ime