– U trenutku kada se sve zemlje u svijetu bore protiv virusa korona na način da ujedine sve ljudske i materijalne resurse, u BiH pojedine političke partije pokušavaju prebacivati odgovornost na pojedince – istakao je Tegeltija.

On ja konstatovao da na svu sreću zdravstveni radnici i svi drugi nadležni organi ne razmišljaju o stranačkoj pripadnosti, već o zdravlju građana, na čemu im je, kako je istakao, veoma zahvalan.

– Što se tiče kritike na moj rad i rad Savjeta ministara, želim da istaknem da je Savjet ministara realizovao sve mjere iz svoje nadležnosti, kao i prijedloge koji su dolazili od kriznih štaba vlade Republike Srpske, Federacije BiH i Brčko distrikta – podsjetio je Tegeltija.

On je poručio da nikada neće predlagati mjere koje imaju za cilj smanjenje finansijskih kapaciteta budžeta bilo kog nivo vlasti, jer je u ovom trenutku sav teret finansiranja zaštite zdravlja građana na budžetima entiteta i fondova socijalne sigurnosti, a neke mjere koje predlaže SDA upravo to čine.

– Pozivam SDA da, umjesto kritike na moj rad i brzopletih ekonomskih mjera koje predlažu, obezbijedi da Centralna banka definiše neophodne mjere koje preduzimaju sve centralne banke u regionu, a koje zahtjeva i poslovna zajednica u BiH, jer u cijelosti kontroliše rad Centralne banke – poručio je Tegeltija i podsjetio javnost da su odlukom članova SDA iz Upravnog odbora Centralne banke BiH isključeni predstavnci Republike Srpske.

On je naglasio da će Savjet ministara na čijem je čelu nastaviti da radi u saradnji sa svim nadležnim institucijama kako bi ublažili posljedice izazvane virusom korona po zdravlje građana i ekonomiju u BiH.

POSTAVI ODGOVOR

Komentar
Ime