Foto: RTRS

Obrazlažući Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta Republike Srpske za period 1. januar-30. juni 2019. godine, Vidovićeva je rekla da je u ovom periodu zabilježen rast cijena od 0,7 odsto, te da je prosječna plata u tom periodu bila 896 KM i za 5,9 odsto viša nego u prethodnoj godini.

Podsjećajući da je usvojeni budžet za ovu godinu, prije rebalansa, bio 3,256 milijardi KM, Vidovićeva je navela da je budžetskim korisnicima u prvom polugodištu bilo na raspolaganju 1,595 milijardi KM.

– Važno je reći da je budžet u posmatranom periodu ispunjavao sve obaveze na vrijeme, što govori o njegovoj likvidnosti – rekla je Vidovićeva.

Vidovićeva je naglasila i da su budžetski prihodi u prvih šest mjeseci 2019. godine ostvareni u iznosu od 1,386 milijardi KM, što predstavlja 99 odsto u odnosu na budžet za prva dva kvartala.

Ona je rekla da je prihod od poreza na dohodak bio 74,2 miliona KM, a od poreza na dobit 154,1 milion KM, dok su doprinosi za socijalno osiguranje i PIO iznosili 428 miliona KM, a porez na imovinu je 7,8 miliona KM.

– Imamo značajan pad kod indirektnih poreza koji su ostvareni u iznosu od 624,4 miliona KM ili 93 odsto od planiranih. Oni bi bili daleko veći da je prihvaćen koeficijent koji je ove godine izračunavala Uprava za indirektno oporezivanje BiH, a koji je veći od trenutnog koji se primjenjuje od prvog tromjesečja 2017. godine – rekla je Vidovićeva.

Ona je dodala da je dogovor bio poravnanje sa Federacijom BiH bez sudskih tužbi, ali da je juče podnesena kontratužba tog entiteta protiv Srpske nakon čega je uslijedila izjava zvaničnika FBiH da se treba poravnati bez sudovanja.

– Ne znamo kojim će to tokom ići, ali mi u tom smjeru trenutno od FBiH potražujemo 56,8 miliona KM – rekla je Vidovićeva i dodala da je u prvih šest mjeseci ove godine zabilježen rast prihoda od igara na sreću za 12 miliona KM.

Vidovićeva je navela da su budžetski rashodi i izdaci za nefinansijsku imovinu u posmatranom periodu iznosili 1,274 milijardi KM ili 93 odsto od planiranih za prvu polovinu ove godine.

– Ukupni konsolidovani prihodi i primici za prvu polovinu ove godine iznose 1,933 milijardi KM, a ukupni konsolidovani rashodi i izdaci 1,842 milijardi KM. Razlika ukupnih prihoda i primitaka i rashoda i izdataka je 91,5 miliona KM – naglasila je Vidovićeva.

Primici od finansijske imovine u prvih šest mjeseci 2019. godine ostvareni su u iznosu od 33,1 milion KM, od čega su najznačajniji po osnovu naplate zajmova datih javnim preduzećima, u iznosu od 23,2 miliona KM, navodi se u obrazloženju ovog izvještaja.

U prvih šest mjeseci 2019. godine realizovano je pet emisija dugoročnih obveznica Republike Srpske u ukupnom iznosu od 181,5 miliona KM, a ostvareni su primici po osnovu emitovanih trezorskih zapisa Srpske u iznosu od 40 miliona KM.

Ino‐dug je u prvih šest mjeseci 2019. godine redovno servisiran i za te potrebe izdvojeno je 141,3 miliona KM.

Nastavljena je kontinuirana amortizacija unutrašnjeg duga i iz redovnih budžetskih sredstava izdvojeno je 158,1 milion KM.

Nastavljena je i realizacija odobrenih projekata koji se finansiraju iz sredstava kliringa u iznosu od 15,8 miliona KM.

Stanje novčanih sredstava na redovnim i namjenskim računima budžeta Srpske na dan 30. juni 2019. godine iznosilo je 289,6 miliona KM.

Sprovedena su tri postupka multilateralne kompenzacije i cesije putem kojih su kompenzovani javni prihodi Republike Srpske u iznosu od 16,6 miliona KM.

POSTAVI ODGOVOR

Komentar
Ime