– Sredstva u procijenjenom iznosu od 1.500.000 KM biće obezbijeđena do kraja 2020. godine za realizaciju Sporazuma o međusobnim pravima i obavezama radi realizacije okvirnog ugovora za nabavku lijeka Veklury (remdesivir) za tretman pacijenata oboljelih od Kovida-19 – rekao je Šeranić.

Šeranić je istakao da će doze lijeka biti dostavljane sukesivno.

– Nakon što dobijemo doze lijeka one će biti dostavljane zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj, Brčko Distriktu i FBiH – rekao je Šeranić novinarima nakon sjednice Vlade.

Šeranić je naglasio da je riječ o aktivnostima u BiH u okviru kojih je uključena i Republika Srpska posredstvom predstavnika, a što se odnosi na učešće u zajedničkoj nabavci navedenog lijeka.

– Nacrtom sporazuma regulišemo odnos unutar BiH, odnosno kada je riječ o aktivnostima različitih ministarstava, među kojima je i Ministarstvo civilnih poslova i nadležna ministarstva u Srpskoj i FBiH i Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH – rekao je Šeranić, izrazivši nadu da će sve zatražene doze biti dostavljene Republici Srpskoj i BiH, što zavisi od Evropskog centra za kontrolu bolesti.

POSTAVI ODGOVOR

Komentar
Ime