List „Izvestija“ navodi da su naučnici uspeli da postignu takve rezultate pomoću tehnologije obrade koristeći kratkotrajno izlaganje magnetnim impulsima.

Ovi impulsi modifikuju molekule aktivnih supstanci. Kako se precizira u članku, trajanje dejstva ovog efekta za sada je od tri sata do jednog dana.

Tokom laboratorijskih ispitivanja proferena je efikasnost metode. Kako se očekuje, industrijski dizajn aparata biće napravljen 2021. godine. Predlaže se da se on koristi za modifikaciju lekova neposredno pre nego što se oni daju pacijentima u bolnicama, klinikama i apotekama.

Međutim, neki eksperti skeptični su prema ovom ispitivanju. Oni smatraju da slabi efekti magnetnog ili električnog polja ne mogu da promene strukturu neke supstance. 

Sa svoje strane, istraživači ove metode ističu da porast dejstva lekova nije postignut promenom strukture supstance, već transformacijom energije veza unutar molekula. Ovaj efekat može biti praćen povećanjem afiniteta jedinjenja sa centrom enzima koji određuje aktivnost molekula.

POSTAVI ODGOVOR

Komentar
Ime