Cilj ovog dokumenta jeste da se unaprijedi rad najviše zakonodavne institucije Srpske i njenih radnih tijela, a precizira i način funkcionisanja i rada u situacijama kada Skupština nije u mogućnosti da se sastane.

Nakon devet godina, pretrpljenih izmjena 2017. godine, višemjesečnih priprema i polemike u javnosti, novi Poslovnik Parlamenta Srpske stigao je pred poslanike. Očekivano, žustra rasprava vođena je u prvom dijelu zasjedanja o dokumentu, kojim je, između ostalog, u izuzetnim prilikama, omogućeno održavanje sjednica Narodne skupštine, Kolegijuma i radnih tijela putem video-konferencije, uz mogućnost telefonskog održavanja sjednice Kolegijuma.

Precizira se redoslijed obraćanja po otvaranju pretresa svake tačke dnevnog reda kao i faze pretresa. Drugačije je definisan kvorum za rad i redovna pauza. Nema više replike na repliku, netačnog navoda na netačni navod.

Za vladajući blok, cilj je vraćanje digniteta Narodnoj skupštini, a na skupštinskom rukovodstvu je odgovornost za dosljednu primjenu Poslovnika.

Za opoziciju, dokument je rigidan i predstavlja ukidanje demokratije u najvišoj zakonodavnoj institucije Srpske.

Predsjednik Narodne skupštine Nedeljko Čubrilović rekao je da novi Poslovnik nije usmjeren ni protiv koga, već da se donosi kako bi Parlament postao efikasniji uz učešće i saradnju svih poslanika.

Razmatranju Prijedloga Poslovnika prethodila je rasprava o Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine.

Ovim prijedlogom zakona biće omogućeno uspostavljanje efikasnijeg sistema zaštite životne sredine na teritoriji Srpske, rekla je ministarka za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Srebrenka Golić.

POSTAVI ODGOVOR

Komentar
Ime