POVEĆANJE PLATA NEĆE UGROZITI JAVNE FINANSIJE

Vidovićeva je navela da je, uvažavajući sugestije socijalnih partnera, predviđeno 236,9 miliona KM za doznake na ime socijalne zaštite, među kojima su lične, porodične i civilne invalidnine, borački dodatak, naknade za zdravstvenu zaštitu boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca.

Ugovorene investicije od 519 miliona KM

Kao prioritetne potrebe, bez obezbijeđenih izvora finansiranja, iskazane su dodatne investicije u iznosu od 11,5 milijardi KM, saopšteno je iz Biroa Vlade Republike Srpske za odnose sa javnošću. "Prijedlog programa javnih investicija Republike Srpske za period 2020-2022. godina je...

VIDOVIĆ: BUDŽET OD 3,425 MILIJARDI KM REALNO AMBICIOZAN

"Budžet je realno ambiciozan i na njegovoj realizaciji moramo raditi. Imamo vrlo izvjesne brojne investicije u narednoj godini i cilj je da one dalje podignu BDP čiji je predviđeni rast u 2020. godini 3,5 odsto", rekla je Vidovićeva, obrazlažući ovaj prijedlog u...

Više zaposlenih za 2,3 odsto

Najveći broj lica 162.653 bio je zaposlen u subjektima sa privatnim oblikom svojine, dok je 78.376 zaposleno u državnom, 34.167 u mješovitom obliku svojine, a 312 lica je bilo zaposleno u zadružnom obliku svojine. Prema oblastima djelatnosti, najviše lica...

Nastavljen pozitivan trend u naplati javnih prihoda

Ovi podaci pokazuju da je nastavljen pozitivan trend u naplati javnih prihoda, saopšteno je iz Porske uprave Republike Srpske. Direktni porezi su u tom periodu naplaćeni u iznosu od 437,2 miliona KM, što je za pet odsto manje nego...

Špigl predviđa kolaps globalnog trgovinskog sistema u narednim danima

Pravila trgovine će de-fakto prestati da važe. Predstojeći krah globalnog trgovinskog sistema njemački list povezuje sa politikom američkog predsjednika Donalda Trampa. Već dvije godine SAD blokiraju proces izbora novih članova Apelacionog tijela Svjetske trgovinske organizacije, piše...

Vlada Srpske usvojila Prijedlog ekonomskih reformi 2020-2022.

Ovaj dokument daje pregled sveukupnog okvira i ciljeva politika Vlade Republike Srpske, makroekonomskog i fiskalnog okvira, te ključnih prepreka za konkurentnost i rast, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću. U navedenom periodu očekuje se nastavak...

OKTOBARSKI PROSJEK 910 KM

Najveća prosječna oktobarska plata nakon oporezivanja u iznosu od 1.389 KM bila je u oblasti finansijske i djelatnosti osiguranja, dok je njen najniži prosjek od 637 KM bio u građevinarstvu. Najveći nominalni rast oktobarske plate nakon oporezivanja u odnosu...

REŠIĆ: ODOBREN NOVAC ZA PROJEKTE U VLASENICI, VIŠEGRADU I PETROVU

Rešićeva je na konferenciji za novinare podsjetila da Vlada u 2019. godini ima dodatnih 300.000 KM za sufinansiranje projekata ove kategorije lokalnih zajednica kod takozvanih trećih lica. "Do sada smo imali jednu odluku na osnovu koje je više od...

Srpska finansijski i fiskalno stabilna

Na današnjem sastanku Viškovića i Petrija u Banjaluci bilo je riječi o stanju u javnim finansijama Republike Srpske, pripremama budžeta Srpske za 2020. godinu, planiranim reformama, te stanju i reorganizaciji javnih preduzeća, saopšteno je iz Biroa Vlade Srpske za odnose sa javnošću.